Innmelding

Fredrikstad Modellflyklubb er tilsluttet Modellflyseksjonen i Norges Luftsportforbund som igjen er organisert i Norges Idrettsforbund.

Seksjonens hjemmeside:  http://nlf.no/

Som medlem får du:

 • tilgang til et bredt, faglig og positivt modellflymiljø med kompetanse på alle typer modellfly (motor, seil, helikopter, elektro)
 • opplæring i modellflyging.
 • muligheten til å videreutvikle dine ferdigheter som modellflyger og delta/konkurrere på lokalt, krets og nasjonalt nivå.
 • 6 nummer av bladet Modellfly Informasjon fra modellflyseksjonen.
 • en ansvarsforsikring som modellflyger.

Litt info om ansvarsforsikringen:

 1. Forsikringen dekker skade på 3. part som følge av flyging iht. forordning (EU) 785/2004 slik Luftfartsloven krever.  Det er ingen egenandel.
 2. Forsikringen gjelder i hele Europa og UK, og kan utvides til resten av verden for de som innehar FAI sportslisens utstedt av NLF og deltar i trening eller konkurranser i regi av FAI.
 3. Forsikringen gjelder for modeller opp til 75 kg. For modeller mellom 75 kg og 150 kg må det tegnes tilleggsforsikring for stormodell (100 kr/år).
 4. Forsikringen gjelder selv om du ikke flyr på en modellflyplass.
 5. Elev som ikke er medlem er forsikret når denne flyr sammen med godkjent instruktør.
 6. Forsikringen gjelder modellflyging for rekreasjon, oppvisning, sport, opplæring og konkurranse iht. Modellflyhåndboka, samt kommersiell flyging i kategori Åpen A1 og A3. Det forutsettes av de som flyr i Åpen kategori tilfredsstiller alle krav fra Luftfartstilsynet om kompetanse mv.
  Hvis du ønsker å fly i Åpen A2 kan du kjøpe tilleggsforsikring for kr 1075,- pr år. A2-forsikring forutsetter bestått droneeksamen. 
 7. Forsikring kan ikke kjøpes separat (NLF er ikke et forsikringsselskap) og vi kan ikke forsikre firma – kun enkeltpersoner. 
 8. Klubber tilsluttet NLF er dekket for klubbansvar og stevneansvar for inntil 10 mill NOK pr. skadetilfelle (Egenandel 5000).

Ved å trykke på Innmelding nederst på denne side, kommer du rett inn på siden hos NLF med informasjon om medlemskap og medlemskategorier.
Når du trykker på Gå direkte til innmeldingskjema , kommer siden til Min idrett
Skriv: Fredrikstad Modell  
under klubbnavn og følg anvisninger.

                                                                            INNMELDING

Comments are closed.