Om FMFK

Fredrikstad Modellflyklubb har som formål å samle personer med interesse for modellflyging og fremme denne sporten i Fredrikstad. Klubben har pr. feb. 2024 over 40 medlemmer.

Fredrikstad Modellflyklubb ble 2004 tilsluttet Modellflyseksjonen i Norges Luftsportforbund som igjen er organisert i Norges Idrettsforbund.

Seksjonens hjemmesidehttp://nlf.no

Som medlem får du:

  • tilgang til et bredt, faglig og positivt modellflymiljø med kompetanse på alle typer modellfly (motor, seil, helikopter, elektro)
  • opplæring i modellflyging.
  • muligheten til å videreutvikle dine ferdigheter som modellflyger og delta/konkurrere på lokalt, krets og nasjonalt nivå.
  • 6 nummer av bladet Modellfly Informasjon fra modellflyseksjonen.
  • En forsikring som dekker skader på persjoner og annen manns eiendom.

HISTORISK OVERSIKT OVER MODELLFLYVIRKSOMHET I FREDRIKSTAD.

Fredrikstad Modellflyklubb ble startet i 1977, men organisert modellflyvirksomhet var det allerede før 1964.
Barda A/S  var en butikk i sentrum som vesentlig førte damekonfeksjon, men ville ha flere virksomheter og startet hobby og leketøyforretning i underetasjen.
Det var frk. Barda sin nevø som sto for driften. Denne forretningen var katalysatoren til en økende modellinteresse her i distriktet.
I Bardas lokaler ble Fredrikstad Modellklubb startet. Det var ikke meningen at det skulle være en klubb bare for modellflyinteresserte, men skulle favne all form for tekniske modellaktiviteter.
Klubbens første formann var Steinar Skau Larsen. Klubben arrangerte byggekurs i sløydsalen  på Seiersten Skole, Modellflyoppvisning på parkeringsplassen ved Fredrikstads gamle brannstasjon (det som kalles Dampskipsbrygga). Her fløy den ikke ukjente modellflyveren Per Hoff, en radiostyrt en-kanals Radiomaster som etter en flight over Bjølstadfjellet landet pent på plassen.
Annen stor aktivitet var å fly linestyrt modell i Brattliparken og Stasjonsparken.
I stasjonsparken var det om å gjøre å ha korte nok liner slik at piloten sto akkurat i senter mellom fire lysstolper. Mange som var på søndagstur stoppet opp og gledet seg over det de så. Det var ikke så på mote å legge inn klager og protester over noe som gledet mange den gang. Dette til tross for at de illsinte 2,5cm3 David Andersen dieselmotorene gav fra seg ganske mange desibel.

På denne tiden var det langt fra vanlig å ha radiokontrollerte modellfly. Noen med høy teknisk kunnskap bygde sine egne radioer, men elektroniske komponenter på denne tiden var dyre og ikke så pålitlige. Noen år senere ble det mulig å kjøpe proposjonale fjernstyringsanlegg fra USA, men prisen på denne tiden lå nok godt utenfor det en vanlig mann kunne ha råd til. Kostet nok 2-3 månedslønner for en industriarbeider den gang. Etter hvert som radioutstyr ble mer tilgjenglig, kom flere og flere i klubben i gang.
Til å begynne med var det radioer med reedsystem (dvs kun fulle utslag på rorene) og antall kanaler begrenset seg. Men utover 60 og 70 tallet kom billigere amerikanske og japanske radioer på markedet. Vi som var igjen etter Fredrikstad Modellklubb så oss om etter et brukbart område for å anlegge flyplass. Etter noe leting kom vi fram til Leraområdet i Torsnes og året var 1966.
De som var aktive den gang var Steinar Skau Larsen , Jan Ivar Pinnerød og Per-Olav Eriksen. Litt senere kom Gunnar Madsen i gang.
Vi kom på den ville ideen å bygge rullebane av stålplater. Platene kom fra Fredrikstad Blikk og ble festet til et rammeverk av tre. Vi forventet vel ikke å treffe rullebanen under landing, men takeoff  ble som regel vellykket.
På samme område i Torsnes ble det etablert flyplass for småfly, og vi måtte trekke oss tilbake.

Ny modellflyplass ble etablert ca. 1973 på  Katrineborg.
I 1977 ble så Fredrikstad Modellflyklubb stiftet hjemme hos Nils Evensen på Lundheim, av Anton Bassberg som ble æresmedlem fra starten, Per Mügge som ble formann, Ib Andersen, Otto Ottosen, Kjell Tore Pettersen,  Leif Jensen, Yngvar Lund Andersen,  Ragnar Sæther, Vidar Tolvsen, Tor Bråthen, Øyvind Paulsen, Egil Eliassen, Terje Hansen og Terje Edvardsen.
Dette var en del av gjengen som hadde holdt på noen år, og noen av de hadde tidligere stiftet en klubb som het Snoopy.
I 1977 flyttet de igjen, da til speedwaybanen ved Øra Fabrikker, og deretter til en moseslette i nærheten av nåværende forbrenningsanlegg, men ut mot Gangsrød.
Det var stor entusiasme i klubben i 80 årene og det ble utgitt en egen klubbavis som het FLY-FILLA. Klikk for å se en av avisens førstesider.

Denne kom ut fra 1981 og utover, og den første redaksjonen bestod av Harald Ystad, Per Mügge, Ragnar Sæther og Allan Thingaard.
Avisen inneholdt informasjon om hva som skjedde i klubben, blant annet informasjon fra styret. Den hadde intervjuer av medlemmer, teknisk informasjon, forskjellige tips, artikler om flymodeller, historisk stoff, kjøp / salg og annonser.
I 1991 flyttet vi til ytterst på Øra ved kanalen, flystripen ble anlagt 1990. Grovplanering og asfaltering ble utført av FOA, mens gressbakken rundt flystripen ble lagd på dugnad. Klubbhuset ble flyttet i august 1991, parkeringsplass og depot ble ferdigstilt i 1993. Strøm i klubbhuset fikk vi i desember 1995.
I 2003 ble det foretatt en restaurering både innvendig og utvendig.
Da forsvaret var i Gamlebyen ble stripa også brukt til øvelseplass for droneflyging.
I 2011 fikk vi melding fra Frevar at vi måtte flytte, og at vi måtte være ute innen april 2013. Flyplassen ble da stengt i april. Vi var lenge på leting etter andre plasser å være, både privat og kommunalt, men det var vanskelig å finne.
Etter en lang tids dialog med kommunen, var vi så heldig å få tildelt et område ute i Gansrød som vi etablerte oss på i løpet av sommeren 2013.
Området ble drenert, planert og sådd til med gress, men ut på høsten kom det klage fra en nabo, og dette startet en omfattende saksbehandling med flyforbud, støymålinger og diverse. I juni 2014 fikk vi lov å starte opp flyging igjen med en dispangsasjon i 5 år og begrensing til kun å fly med elektromotor for å begrense støy.
I 2020 ble området regulert til idrettsanlegg, slik at vi nå har fått et permanent område å være på, men med begrensning på støy og flytider.

Fredrikstad 14.04.2021     rev, feb. 2024
Per Olav Eriksen
Tore Haraldsen

Comments are closed.