Teknisk info

Veiledning for valg av riktig elektromotor, regulator ol.

Ved å klikke her på http.//askermodellklubb.no og så på Teknisk og deretter
Valg av elektromotorer, vil man få en god veiledning for dette.

 

Mye interessant om RC elekronikk og S-BUS

Klikk på denne linken

 

Regneark for omregning av diverse enheter

Ofte kommer man bort i enheter som ikke er metriske.
Det er da ønskelig å få omgjort disse til f.eks. Millimeter, kilo, liter, osv.

Klikk her for å laste ned regnearket.


OVERGANGSTABELLER TIL MM2 TVERRSNITT FOR DIVERSE LEDNINGER

  Klikk her for å åpne tabell    

 

IDENTIFISERE GJENGETYPE

Klikk her for å åpne tabell

 

 

Comments are closed.