Kontaktpersoner

Styret 2016-2017

Kjell Tore Pettersen      Tlf.: 957 62 187          Epost:   kjell51@live.no
Leder

Terje Gundrosen           Tlf.: 905 10 000      Epost:  terje@gundrosen.net
Nestleder og sekretær

Jan Pinnerød                  Tlf.: 952 00 159       Epost:   iva-pi@online.no
Kasserer

 

Reinert Fredriksen      Tlf.: 994 41 206       Epost:  reinertgm@gmail.com
Styremedlem

 

Tore Haraldsen             Tlf.: 926 16 724        Epost:   tore.haraldsen@gmail.com
Styremedlem, Ungdom

Adm. Hjemmeside    Epost:   tore.haraldsen@gmail.com

Comments are closed.