Kontaktpersoner

Styret 2020-2021

Kjell Tore Pettersen      Tlf.: 957 62 187       Epost:   kjell51@live.no
Leder og sekretær

Reinert Fredriksen      Tlf.: 994 41 206       Epost:  reinertgm@gmail.com
Nestleder

Jan Pinnerød                  Tlf.: 952 00 159       Epost:   iva-pi@online.no
Kasserer

Ole Kjensmo                   Tlf:  909 64 215        Epost:  olekje@yahoo.no
Styremedlem

Ralf Diederich               Tlf:  473 59 302        Epost: ulaclass@getmail.no
Styremedlem

Tore Haraldsen             Tlf.: 926 16 724        Epost:   tore.haraldsen@gmail.com
Styremedlem, Ungdom

Adm. Hjemmeside    Epost:   tore.haraldsen@gmail.com

Comments are closed.